fredag 25. april 2014
Registrering i brukerregisteret
Bruk skjemaet under om du ønsker å legge deg inn i brukerregisteret. Alle opplysninger som registreres vil være tilgjengelig for andre ved søking i registeret. NB! Denne tjenesten er KUN for medlemmer i klubben. Felt merket med stjerne er obligatoriske.

Medl.nr/kjønn *
 
Fornavn *
Etternavn *
E-mail adresse *
Telefon privat
Telefon arbeid
Mobiltelefon
Handicap * (Grønt kort = 36)
Passord *
Gjenta passord *
Automatisk login? (kun fra den PC'en du sitter ved nå)

Når det legges ut nyheter og informasjon på hjemmesidene, kan du abonnere på en notis på e-mail når dette blir gjort. Kryss av under for de kategoriene du ønsker å abonnere på: 

Generelt
Bane
Juniorer
Seniorer
Damer
Herrer
Elite
Pro
Kafe
Styret
Turneringer
Kurs
Bedrift
Golfshop

Du kan reservere deg mot at andre medlemmer skal se ditt navn og dine opplysninger i registeret ved å krysse av i denne boksen:  

Medlemskap