+47 67 10 61 10

Bane

Lokale regler (Gjeldende fra 1.1.2017)

Lokale regler 9 hulls banen

1. Utenfor banen.Utenfor banen er angitt med hvite staker på hull 1, 4, 5, 7, og 8.

2. Luftledninger. Hvis en ball treffer luftledning på hull 1, må slaget annulleres og spilleren skal uten straff spille en ball på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt. Se regel 20-5 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått).

3. Unormale forhold. Områder definert som grunn under reparasjon er merket med blå staker. Fritak tas i henhold til regel 25-1. Grunn under reparasjon med spilleforbud er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas i henhold til regel 25-1. Forbud mot å spille fra feil green. Fritak i henhold til regel 25-3.

4. Hindringer.
a) Flyttbare hindringer: Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Fritak i henhold til regel 24-1.
b) Uflyttbare hindringer: Klubbhuset, sikkerhetsnett, sikkerhetsgjerder og sprinklerhoder er uflyttbare hindringer.
c) Veier og stier er uflyttbare hindringer.

5. Vannhinder
Vannhinder er merket med gule staker. Spill om fra der ballen sist ble spilt eller dropp i flagglinjen. Sidevannshinder er merket med røde staker. Da kan det i tillegg droppes innenfor 2 køllelengder.
Det er ikke tillatt å gå ut i vannhinderet ved hull 6.

6. Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)
For alt spill på denne banen, kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.
 
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3

Straff for brudd på lokal regel:
Matchspill: tap av hull.
Slagspill: 2 straffeslag.

___________________________________________________________________________________________________________________________


Lokale regler for 9-hulls langbane (lørdager) og turneringer.

1. Utenfor banen.Utenfor banen er angitt med hvite staker på hull 2, 4, 5, 7, og 8.

2. Luftledninger. Hvis en ball treffer en luftledning eller tilhørende stolpe og nett på hull 1 og hull 2, slaget annulleres og spilleren skal uten straff spille en ball på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt. Se regel 20-5 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått).

3. Unormale forhold. Områder definert som grunn under reparasjon er merket med blå staker. Fritak tas i henhold til regel 25-1. Grunn under reparasjon med spilleforbud er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas i henhold til regel 25-1. Forbud mot å spille fra feil green. Fritak i henhold til regel 25-3.

4. Ballplassering. Ved spill på langbane gjelder regler for ballplassering - et scorekort, for hele det kortklipte området på drivingrangen, samt fram til 100-metersmerket på hull 2.

5. Hindringer.
a) Flyttbare hindringer: Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Fritak i henhold til regel 24-1.
b) Uflyttbare hindringer: Klubbhuset, sikkerhetsnett, sikkerhetsgjerder og sprinklerhoder er uflyttbare hindringer.
c) Veier og stier er uflyttbare hindringer.

6. Vannhinder
Vannhinder er merket med gule staker. Spill om fra der ballen sist ble spilt eller dropp i flagglinjen. Sidevannshinder er merket med røde staker. Da kan det i tillegg droppes innenfor 2 køllelengder.
Det er ikke tillatt å gå ut i vannhinderet ved hull 6.

7. Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)
For alt spill på denne banen, kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.
 
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3


Straff for brudd på lokal regel:
Matchspill: tap av hull.
Slagspill: 2 straffeslag.

___________________________________________________________________________________________________________________________


Egne lokale regler for Klubbmesterskap vil stå bak på scorekortet.

Hjelp oss med å holde spilletempoet. Mister du kontakten med gruppen foran, spiller gruppe din for langsomt!