+47 67 10 61 10

Klubben

Informasjon om medlemskap, kontingent og fakturering 2019.

Publisert: 18. februar 2019  av Thomas Faale

Medlemskontingent for 2019 er nå fakturert på epost gjennom Norkred. Hvis du ikke har mottatt faktura ber vi deg sjekke spam boksen din. Ta eventuelt kontakt med oss på post@ballerud.no for kopi hvis du ikke finner den.

Utsending av faktura.
Kontingent for medlemskap blir fakturert i siste halvdel av februer med 14 dagers forfald. Faktura sendes på e-post fra NorKred. De som ikke har registrert e-post vil motta faktura pr brevpost.
Ubetalte kontinger vil bli purret av Norkred og medfører purregebyr og renter.
Ubetalte purringer overføres til Lindorf AS for oppfølging/inndrivelse.

Problemer med å betale? 
Hvis du har problemer med å betale kontingenten er det viktig at du kontakter oss på epost: post@ballerud.no slik at vi eventuelt kan utsette forfallsdato. Vi kan også tilby å dele opp kontingenten, minimum å betale er kr 1000,- pr md, og hele kontingenten må være betalt innen 31.05.19. For å dele kontingenten er det tilstrekkelig å betale inn minimum kr 1000,- med betalingsinformasjonen du har fått tilsendt. Du benytter samme KID nummer på alle delbetalinger.Utmelding eller endring av medlemskap.
Medlemskapet på Ballerud Golfklubb har samme regler som de aller fleste andre klubber. Medlemskapet blir automatisk fornyet hvis du ikke sender oss melding om at du ønsker å anslutte medlemskapet innen 31. desember. 
Regler om utmelding står i ”Lov for Ballerud Golfklubb”, og har vært uendret siden oppstarten av Ballerud GK i 1992.
Informasjon om utmelding er det også informert om på VTG-kurs, innmeldingsskjema og tidligere mottatte fakturaer for kurs og medlemskontingent. 
Det gjøres kun unntak i helt spesielle tilfeller som millitærtjeneste, langvarig alvorlig sykdom, uforutsett flytting (utenfor Asker, Bærum, Oslo) i forbindelse med arbeid, og dødsfall.
 
Tekst på innmeldingsskjema:
”Viktig: Eventuell utmelding av Ballerud Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet.”
 
Tekst på faktura:
” OBS.
Vi minner om at eventuell utmelding/endring av medlemskap må gjøres skriftlig innen 31/12.
Ref. ”Lov for Ballerud GK ” §4 og eventuelt tidligere mottatte fakturaer.”
 
Dette er en felles regel for alle golfklubber.
Se også informasjon fra Norges Golfforbund: https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomi-forsikring/klubbkontingent
Og basis lovnorm fra idrettsforbundet: https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/lovnorm-for_il_med-saerlige-tillegg-gitt-av-ngf.docx
Bakgrunn for reglen er at klubber og forbund skal ha best mulighet til å budsjettere.
Avgifter og støtteordninger baseres på registrerte medlemmer pr 31/12, og faktura sendes derfor ut til alle registrerte medlemmer pr 01/01.
 
Jeg håper dette kan bidra til å avklare litt rundt reglene om utmelding og krav om betaling av kontingenten.

Mvh.
Ballerud Golfklubb