Greenkeeper

Miljø på banen

På golfbanens område ble det før drevet intensivt kjemisk gjødslet jordbruk på friland og i veksthus. I dag er golfbanen en grønn oase til glede for mange.
Vi har i mange år jobbet for å minske den negative miljøbelastningen. Vi bruker bare organisk gjødsel på greener. Vi gjødsler med små mengder ofte, såkalt spoon feeding. Mengdene er nøye tilpasset plantenes behov, slik at avrenning til miljøet rundt er ubetydelig. Filosofien bak vedlikeholdet er å stimulere gressets slitestyrke og produsere så lite klipp som mulig. I motsetning til jordbruket som med høyt gjødselforbruk, fremmer så stor produksjon av gress som mulig.

Bruk av kjemiske plantevernmidler på golfbaner er strengt regulert av myndighetene og vi har lagt ytterligere begrensninger på oss selv. Vi har eliminert bruken av kjemiske plantevernmidler i det planlagte vedlikeholdet. De blir bare brukt hvis vi ikke kan stoppe angrepet på annen måte, og da bare på de flekker som er angrepet. Som regel bytter vi ut angrepene flekker med nytt gress fra reservegreenen. Når du ser oss ute på banen med sprøyta, er det som regel gjødsel på tanken.

Men hvordan kan gresset være så grønt og fint på golfbanen? Det må jo brukes mye gjødsel og kjemikaler, er en påstand vi ofte hører.
Feil. Gresset holdes friskt og grønt ved fysisk riktig behandling. Vi bruker bare en tiendedel av gjødselmengden som brukes i landbruket.
Jorden på en golfbane også er alltid dekket av gress. Pløyde jorder er en stor årsak til avrenning og forurensing av vassdrag.

Golfbanen er egentlig et betydelig renseanlegg. Gressmatten er et utmerket filter som ikke bare binder jorden og næringsemner, men som også renser luft og vann som passerer den. Man har i alle tester som gjennomført kunne vise til meget bra resultater på golfbaner (kilde NGF og SGF).

Vi har også satt i verk kildesortering av avfall utover det som kommunen krever.