Medlemmer

Innmeldingskjema

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Ballerud Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet.

Viktig:
Eventuell utmelding av Ballerud Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet.
 
Skjekk følgende før innmelding:
Hvis du ikke har tatt VTG-kurs på Ballerud Golf, eller har vært medlem av noen annen klubb tidligere, vennligst send oss en bekreftelse på bestått VTG-kurs (bilde av diplom), eller be klubben der du tok kurset om å sende oss en bekreftelse på gjennomført kurs.
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Ballerud Golf som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Medlemskap i Ballerud Golfklubb blir automatisk fornyet hvert år.
  Husk at en eventuell utmelding må gjøres skriftlig (brev / epost) innen 31/12 dersom det ikke ønskes medlemskap for påfølgende år.
  Er utmelding ikke mottatt før 31/12, er medlemmet forpliktet til å betale årsavgift for kommende år.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.