Medlemmer

Utmelding fra Ballerud Golfklubb

Informasjon om utmelding.

Eventuell utmelding av Ballerud Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet.

Regler om utmelding står i ”Lov for Ballerud Golfklubb”, og har vært uendret siden oppstarten av Ballerud GK i 1992.
Informasjon om utmelding er det også informert om på VTG-kurs, innmeldingsskjema og tidligere mottatte fakturaer.

  • Vi vil gjerne kontakte deg i forbindelse med utmeldingen. Godtar du dette?
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    ni  to  fire  fem:
  • Sjekk at din e-postadresse er korrekt
    Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din utmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben for å få utmeldingen bekreftet.