Styret

Informasjon fra Styret i Ballerud Golfklubb.

På denne siden vil du finne styrereferater og andre brev/publikasjoner  fra styret.

Styret i Ballerud Golfklubb jobber aktivt for våre medlemmers interesser. 
I forbindelse med den pågående reguleringen av Ballerud boliger og ny skole, er aktiviteten i styret nå økt betraktlig. Vi ser det også som nyttig at medlemmene kan få rask informasjon om styrearbeid og pågående saker.  For at dette skal kunne gjøres raskt og effektivt har vi valgt å lege ut mesteparten av informasjonen i form av PDF dokumenter som vedlegg på denne siden.


Styret i Balleud Golfklubb består i 2022 av:
Styreleder Ragnhild Dahl
Styrets nestleder Peter R. Wigglesworth
Styremedlem Tove M. S. Wahlstrøm
Styremedlem Kai Løvdal
Styremedlem Kerstin Stenerud
Varamedlem Torbjørn Gjelstad