Informasjon

Forsikring som spiller.

Alle medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i Tryg Forsikring.
Som en del av avtalen mellom NGF og Lyberg & Partnere, vil medlemsforsikringen også dekke tilfeller som skjer under dugnad og annet frivillig arbeid på banen/klubben. Det forutsettes at de som utfører dugnadsarbeidet er medlem av en golfklubb tilsluttet NGF.

Forsikringen dekker også spill på simulatorer tilhørende klubbene.


MELDING AV SKADE


PERSONSKADE
Meldes til Tryg Forsikring på telefon 55 17 23 80.

Ved skademelding må man oppgi avtalenummer 8197878, hvilken klubb du er medlem i, medlemsnummer og hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

ANSVARSSKADE
Meldes til Tryg Forsikring, på telefon 55 17 23 80, alternativt pr. e-post ansvar@tryg.no.

Ved skademelding må man oppgi avtalenummer 8197878, hvilken klubb du er medlem i,
medlemsnummer og hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

MEDLEMSFORSIKRING
Medlemsforsikringen omfatter idrettsforsikring og ansvarsforsikring for enkeltmedlemmer i klubber tilsluttet NGF.

Idrettsforsikring. Forsikringen er en utvidet ulykkesforsikring, som omfatter plutselige og uforutsette skader som rammer den forsikrede i forbindelse med idrettsutøvelse eller ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsøvelse.
Ansvarsforsikring for idrettsutøver. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade.

HVEM ER FORSIKRET OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?
Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av NIFs barneforsikring, dvs. fra man har fylt 13 år. Etter fylte 70 år gjelder noen begrensninger. Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening i forbindelse med Veien til Golf, når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF.

Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har, gjennom betalt klubbkontingent, en automatisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i hele verden.

Enkelte utenlandske baner krever en slik forsikring før man slipper golfere ut på første tee, og det er ikke uvanlig at man må betale ekstra for dette. Med Trygs forsikring, som altså ligger innbakt i klubbkontingenten, har norske golfere med gyldig medlemskap allerede en slik ordning, og det burde derfor være unødvendig å betale denne tilleggsforsikringen.

Skal du spille i utlandet kan du skrive ut en engelsk versjon av forsikringsbeviset og handicapkortet ditt .
Engelsk verson av forsikringsbevis finner du her.

KONKURRANSER
Forsikringen gjelder også under konkurranser, samt all aktivitet på en bane/klubb tilsluttet NGF. Forsikringen gjelder under direkte reise til/fra idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse­/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Under reise i forbindelse med konkurranser eller organisert trening som foregår utenfor den forsikredes hjemsted eller utenfor Norge, gjelder forsikringen også under oppholdet, dog høyst en uke før første og tre dager etter siste golfrunde.

Det er en forutsetning at medlemmene er medlem av Norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge.