Informasjon

Hva skjer med Ballerud Golf fra 2024 og fremover.

Golfbanen fortsetter!
Ballerud skole er utsatt til 2028.
Regler for sloping av golfbaner er endret for 2024, og vi håper at banen vil bli fullt handicap tellende før sesongstart.

27.09.23
Ballerud skole blir mest sannsynlig utsatt ytteligere ett år, fra 2027 til 2028.
Endelig beslutning skal vedtas 13.12.23

16.11.22
Ballerud skole er ytterligere utsatt med 2 år!
Oppstart for bygging av ny skole er utsatt til 2025 (tidligere utsatt fra 2021 til 2023).
Det blir da full sesong i 2023 og  2024, og eventuelt redusert sesong først i 2025 (hvis det ikke kommer flere utsettelser).
Vi kommer tilbake med mer informasjon.


INFORMASJON TIL MEDLEMMER


STATUS REDDBALLERUDGOLF
Leieavtalen med driftsselskapet utløper 31. des’22, men det er sagt at så lenge det er mulig, holder de banen åpen, kanskje frem til sesong’24.
Utsatt bygging av barnehagen kan betyr at sesong’23 kan delvis reddes, avhengig av oppstart skolebygging og muligheter for adkomst og parkering.
Det er en rekke ‘hvis’ og ‘kanskje’ som ikke vi har styring over.
Kommunen lovet erstatningsareal – dette har ikke skjedd.
Henvendelser til Store Stabekk Gård om leie av jordene kan bærer frukt, men sannsynligvis ikke tidsnok til sesongstart 2023. Kommunen er også en propp i muligheter.

Siste oppsummering finner du HER