Informasjon

Kjøpsbetingelser ved bestilling av Greenfee

Avtalevilkår - forhåndsbetaling

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GREENFEE

1. Innledning
Ved bestilling av greenfee aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av greenfee er det påkrevet med forhåndsbetaling.
 
Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen. (Unntak fra Angrerett - Angrerettloven §22 punkt m) 
 
2. Refusjon
Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
•    banen er stengt når gruppen/greenfeespilleren har starttid
•    stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
•    stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben
 
Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stengt eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.
 
Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).
 
3. Endring av bestilling
Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 24 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter beskjed til klubben på tlf. 67106110 eller epost til post@ballerud.no senest 24 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid . Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn én gang. Endringer kan ikke skje senere enn 24 timer før oppsatt spilletid. 

For å kunne fylle opp starttider kan klubben ta forbehold om å kunne slå sammen flighter. Spillere aksepterer at bestilt starttid kan bli flyttet til 10 minutter senere uten forvarsel. Spillere aksepterer også at bestillt starttid kan bli flyttet til en ny starttid inntill 20 minutter tidligere eller senere enn opprinnelig starttid, Klubben må i så fall gi spilleren varsel om endringen senest 24 timer før opprinnelig starttid. Alle spillerne vil bli kontaktet via Golfbox med hensyn til endringen.
 
4. Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)