Instruksjon

Gruppetrening for Voksne Høst 2020

Gruppetrening for Voksne Høst 2020 

Apen til alle Medlemmer og Ikke-medlemmer

Dette er en gruppeklasse for alle, uansett ferdighetsnivå og erfaringsnivå.
du vil lære noe nytt, oppleve hvordan du kan coache deg selv og oppdage ditt eget potensial.

Klassene er begrenset til 6 personer i fire uker på rad

øktene er 90 minutter og hver økt er designet etter deltakernes ønsker.


En gruppeklasse er en fantastisk mulighet til å lære som en gruppe, dette kan krenke læringsopplevelsen på en flink måte når du lærer om hverandre.

Prisen på klassen er 1500kr for 4 x 90 minutters økter


This is a group class for all, regardless of skill levels and levels of experience.
you will learn something new, experience how to coach yourself and discover your own potential.

The classes are limited to 6 people for four consecutive weeks

the sessions are 90 minutes and each session is designed to the participants wishes. 

A group class is a fantastic opitunity to learn as a group, this can offent mulitiply your learning experience when you get to learn of each other.

Price of the class is 1500kr for 4 x 90 minute sessions

Ingen funnet.