Klubben

Årsmøte 2020

Innkalling til Årsmøte i Ballerud Golfklubb. 
Onsdag 25. mars 2020, Mandag 10. August 2020 kl. 18:00 i klubbhuset på Ballerud.


Forslag og saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 10. mars 2020.
Sakene kan sendes til post@ballerud.no eller Ballerud Golfklubb, Ballerud alle 1, 1363 Høvik. 

Saksliste:

1.     Godkjenne stemmeberettigede medlemmer.
2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.     Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.     Behandle klubbens årsmelding.
5.     Behandle klubben regnskap i revidert stand.
6.     Behandle innkomne forslag og saker. 
7.     Fastsette medlemskontingent.
8.     Vedta klubbens budsjett.
9.     Behandle klubbens organisasjonsplan.
10.   Foreta følgende valg:
       a) Leder og nestleder
       b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlemmer
       c) 2 Revisorer
       d) Representanter til ting og møte i de organisasjoner klubben er tilsluttet
       f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
11.  EventuelltFullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på www.ballerud.no
Du kan også få en kopi ved henvendelse til kontoret.