Klubben

Endringer i golfreglene for 2019Golfreglene er vesentlig revidert for 2019, med svært mange endringer. De viktigste endringene er godt
oppsummert i denne videoen.

https://www.youtube.com/watch?v=A2--nV0Rnh4

Turneringskomiteen vil invitere til regelkveld i løpet av våren, hvor vi sammen kan gå gjennom
grunnleggende regler og hva som er nytt for 2019.

Turneringskomiteen
Ketil Nygaard, NGF-dommer