Klubben

Føring av scorekort i matchspill på Ballerud Golf

2/3 SH: er 2/3 av spillehandicap for 18 hull på kortbanen,
se slopetabell på hjemmesider, infotavlen, eller ved kiosk.
Eller se startliste for 2/3 spillehandicap 18 hull som henger ved kiosken.
 
SH differanse er differansen mellom spillehandicap for Spiller 1
og Spiller 2. Den svakeste spiller benytter differanse
som spillehandicap, mens sterkeste spiller får som spillehandicap.
På denne måten fordeles svakeste spilleren sin fordel på de antatt
vanskeligste hullene.
 
Spiller 1 brutto er det antall slag spiller 1 har brukt på hullet.

Spiller 1 Spillehandicap  er fordeling av slagene på de vanskeligste
hullene. Fordel Spillehandicap før dere begynner.

Spiller 1 Netto er Brutto fratrukket evt. spillehandicap.

Spiller 2 Brutto er det antall slag spiller 2 har brukt på hullet.

Stilling: er situasjonen i matchen til en hver tid. Dere behøver
bare notere stilling når situasjonen forandrer seg.
AS (all square): Det står uavgjort
+1: Spiller en er 1 opp dvs. leder med et vunnet hull. +2= 2 opp etc.
-1 : Spiller to er 1 opp. -2 = 2 opp etc.

Vinner: Sett 1 kryss for hvilken spiller som har vunnet kampen og noter sluttstillingen.

Resultat: Sluttstillingen kan være 1 opp, 2 opp etc. Ved uavgjort skal det spilles sudden death fra hull 1 og videre til en spiller går 1 opp. Dersom en spiller leder med mer enn det er hull igjen å spille, er kampen over. Antall opp, samt antall hull igjen å spille noteres i resultatboksen.

Eks: Hvis det er 1 hull igjen å spille og en spiller leder med 2 skal det noteres 2/1 i resultat boksen. Dere kan selvsagt spille de siste hullene, men de skal ikke føres på scorekortet.