Klubben

Generelle turneringsbestemmelser for Ballerud Golf

Bestemmelser:
Alle turneringer spilles i henhold til NGF`bestemmelser hvis ikke annet er beskrevet. 
   
Startkontinget:
Startkontingent skal betales før turneringens start og gyldig handicapkort skal fremvises. 
   
Påmelding:
Påmelding til turneringer skjer gjennom Golfbox eller påmeldingslisten på informasjontavlen ved kiosken. Påmeldingsfrister vil være beskrevet i turneringsinformasjon. 

Avmelding:
Senest 48 timer før start enten via e-mail, post@ballerud.no, eller stryker seg på startlisten på infotavlen ved kiosken. 
   
Avlysning:
Turneringer med mindre enn 12 påmeldte avlyses. 
   
Klasser:
Med mindre en fire påmeldte i en klasse kan de bli slått sammen med en annen klasse.
Klassene Senior herrer 55+ og Veteran herrer 75+ spiller Klubbmesterskapet med Stableford over 18 hull.

Slaggolf:
I slagspillturneringer, spiller vi på Ballerud normalt slaggolf. Maks score pr. hull er dobbel par +1, og ballen skal plukkes etter at det er spilt dobbel par på hullet. Dobbel par + 1 noteres på scorekortet.

Alder:
Klassene junior gutter og junior jenter har aldersgrense 11-19år i alle turneringer hvis ikke annet er oppgitt.  
     
Premiering:
Vandrepokaler skal innleveres 14 dager før turneringen. 
Premieutdeling for alle turneringer deles ut etter endt turnering. 
   
Uavhentete premier tilfaller klubben en måned etter premieutdeling.

Det tas forbehold om endringer i turneringsprogammet.