Bane

Lokale regler

Nedenfor er gjeldede lokale regler for selskapsspill og turneringsspill på Ballerud Golf kort og langbane.
(Egne lokale regler for Klubbmesterskap)


Lokale regler 9 hulls kortbane:

1. Utenfor banen
 Utenfor banen på hull 1,4,5,7 og 8 er definert av hvite staker. Åkeren på hull 1 er utenfor banen.

2. Straffeområder
Røde straffeområder defineres av røde staker. Det røde straffeområdet på hull 1 er merket bare på den ene siden og strekker seg til åkeren.
Det er ikke tillatt å gå ut i vannet på hull 6.

3. Lufledninger
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 1, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

4. Maurtuer
Maurtuer på banen er etter spillerens valg enten løse naturgjenstander som kan bli fjernet etter
regel 15.1, eller grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

5. Veier, stier og sikkerhetsnett
Alle veier og stier på banen selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
Alle sikkerhetsnett anses som uflyttbare hindringer.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

6. Trening på banen før og mellom runder i en turnering
Regel 5.2a er modifisert på denne måten:
En spiller kan trene på konkurransebanen før eller mellom runder med unntak av for klubbemesterskapene på Ballerud.

Straff for brudd på lokal regel
Matchspill: tap av hull.
Slagspill: 2 straffeslag.

___________________________________________________________________________________________________________________
 
Lokale regler for selskapsrunder og turneringer på langbane. 

1. Utenfor banen
 Utenfor banen på hull 1,2,4,5,7 og 8 er definert av hvite staker. Åkeren på hull 2 er utenfor banen.

2. Straffeområder
Røde straffeområder er definert av røde staker. Det røde straffeområdet på hull 2 er merket bare på den ene siden og strekker seg til åkeren.
Det er ikke tillatt å gå ut i vannet på hull 6.

3. Lufledninger
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning eller stolpe under spill av hull 1 og 2, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte). Nettet foran skogen på hull 1 tilhører ikke luftledning eller stolpe, men er en uflyttbar hindring.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

4. Maurtuer
Maurtuer på banen er etter spillerens valg enten løse naturgjenstander som kan bli fjernet etter
regel 15.1, eller grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

5. Veier, stier og sikkerhetsnett
Alle veier og stier på banen selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
Alle sikkerhetsnett anses som uflyttbare hindringer.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

6. Trening på banen før og mellom runder i en turnering
Regel 5.2a er modifisert på denne måten:
En spiller kan trene på konkurransebanen før eller mellom runder med unntak av for klubbemesterskapene på Ballerud.

7. Ballplassering.
Ved spill på langbane gjelder regler for ballplassering - et scorekort, for hele det kortklipte området på drivingrangen, samt fram til 100-metersmerket på hull 2.

Straff for brudd på lokal regel
Matchspill: tap av hull.
Slagspill: 2 straffeslag.