Greenkeeper

Vedlikeholdsplan for Ballerud Golfklubb

Greener:
Klippes eller tromles hver dag.
Hullet flyttes hver dag.
Sanddresses hver 10. dag.
Gjødsles hver 10. dag. (spoon feeding). Vekselhvis fast eller flytende.
Spikes hver 14. dag.
Børstes hver 14. dag.
Luftes med vanninjektor eller Verti-Drain med 8 mm. pinner til 15 cm. dypt (lett brytning) hver 4. uke. Behovtilpasset.
Luftes med Verti-Drain med 12 mm. pinner til 20 cm. dypt (med maks. brytning) 2-3 ganger i året.

Foregreen og krager:
Klippes 3 ganger i uken.
Gjødsles sammen med green.

Greenområder:
Klippes 3 ganger i uken.
Gjødsles 3-5 ganger i året. Behovtilpasset.

Fairway:
Klippes 3 ganger i uken.
Gjødsles 2 ganger i året.

Semirøff:
Klippes 2 ganger i uken.
Gjødsles annethvert år, eller ved behov.

Bunkere:
Rakes 5 ganger i uken.