Klubben

Årsmøte 2024

13.03.24 - Saksdokumenter er publisert. Møtested publisert.
15.03.24 - innkalling publisert


Innkalling til Årsmøte i Ballerud Golfklubb. 
Onsdag 20. Mars 2024 kl. 18:00

Sted: Proshop på Ballerud.

Eventuelle forslag og saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være styret i hende senest 6. Mars 2024.
Sakene kan sendes til post@ballerud.no eller Ballerud Golfklubb, Ballerud alle 1, 1363 Høvik. 
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på denne siden senest en (1) uke før årsmøtet.

Da vi må sjekke status på alle medlemskap før årsmøtet,  ber vi de som ønsker å delta melder seg på: Klikk HER.

Foreløpig saksliste:

1.     Godkjenne stemmeberettigede medlemmer.
2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.     Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.     Behandle klubbens årsmelding. 
5.     Behandle klubben regnskap i revidert stand.
6.     Behandle innkomne forslag og saker. 
7.     Fastsette medlemskontingent.
8.     Vedta klubbens budsjett.
9.     Behandle klubbens organisasjonsplan.
10.   Foreta følgende valg:
       a) Leder og nestleder
       b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlemmer
       c) 2 medlemmer til kontrollkomite
       d) Representanter til ting og møte i de organisasjoner klubben er tilsluttet
       f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
11.  Eventuellt


OBS
Det er ingen saker eller informasjon om kommende utbygging på dette årsmøtet.
Vi har laget en egen side som vil bli oppdatert med informasjon om "Hva skjer med Ballerud".